Me utfører:

 • boring
 • sprenging/meisling
 • planering
 • riving
 • GPS innmåling
 • massetransport
 • sal av stein- og moldmassar
 • vegbygging
 • grøftearbeid
 • drenering
 • snørydding

og anna!

Ta kontakt på tlf. 40402085/40402087 , me tek på oss det meste