Om oss

Myhre Maskin har drive anleggsverksemd sidan 1976, og me har i alle år hatt kontoradressa i Sagvåg på Stord. Me er eit lite firma med 4 tilsette, og i hovudsak tek me på oss oppdrag her på Stord. Myhre Maskin har sentral godkjenning i klasse 2.

VÅRE ARBEIDSOMRÅDER ER:

 • Boring
 • Sprenging
 • Graving
 • Planering
 • Fundamentering
 • Opparbeiding av tomter og tomtefelt
 • VA-anlegg
 • Infiltrasjonsanlegg for avløpsvatn
 • Rehabilitering av gamle VA-anlegg
 • Vegbygging
 • Levering av stein- og jordmassar
 • Legging av heller, kantstein og belegningsstein
 • Rivingsarbeid
 • Snørydding

Sjå nokre av våre referanseprosjekt her.

I tillegg til anleggsverksemda har me utvikla systemet Acculinder EPC System. Det er eit patentert system for gravemaskinar. Acculindersystemet skåner miljøet ved å redusere dieselforbruket samstundes som det auker effektiviteten. Fire av våre maskinar er utstyrte med systemet.

Me har stifta selskapet Levox AS som skal selje og utvikle systemet vidare.